De geschiedenis van het dorp Overschie

Museum Overschie beschikt over een uitgebreide beeldbank met een grote verzameling van foto’s, documenten en voorwerpen over de geschiedenis van Overschie. Op dit deel van de website wordt de geschiedenis van het dorp Overschie op hoofdlijnen weergegeven. Iedere zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig die op uw vragen in kunnen gaan. Voorts op afspraak. Zie de contactgegevens op deze site. Per onderwerp is in het museum meer informatie aanwezig.

900

Begin van onze jaartelling

Om een idee te krijgen van hoe Overschie er aan het begin van onze jaartelling uitzag, kunnen we het huidige Overschie het beste maar even helemaal vergeten.

1000

Ontstaan Dorp ‘Schie’

De eerste schriftelijke bronnen waarin de naam ‘Schie’ voorkomt, dateren uit de 11e eeuw.

1200

Ouderschie

Aan de monding van de Schie ontstaat een nieuwe nederzetting: Nieuweschie. Deze nederzetting groeit al snel groter dan Ouderschie.

1300

Kastelen In Overschie

Uit erkentelijkheid voor verrichte werkzaamheden kregen diverse families het recht om een verdedigbare woning op te richten.

1400

Hoekse en Kabeljauwse twisten

Vanaf ongeveer 1350 woedde in Holland een ‘burgeroorlog’ die je ook zou kunnen omschrijven als een twist tussen groepen binnen de toenmalige elite, de edelen.

1500

Over Vlechtwerk en Baksteen

In de Middeleeuwen werden woonhuizen in deze contreien over het algemeen van hout gebouwd. Daarbij gebruikte men ter verbinding houten pennen (‘pen-en-gat verbinding’).

1600

Gouden Eeuw

Deze eeuw staat voor ons land bekend als een eeuw van toenemende welvaart. Overschie pikt daar inderdaad een graantje van mee maar voor de meeste mensen bleef het hard sappelen.

1675

Kunst en Cultuur

In de 17e eeuw lieten steeds meer vermogende burgers schilderijen maken of kochten die. Tussen 1680 en 1690 woonde in de Overschiese Dorpsstraat de bekende schilder Abraham van Beyeren.

1700

Dagelijks Leven

In de 18e eeuw kon Overschie nog steeds profiteren van de vruchten van de Gouden Eeuw maar net als eerder bleven veeziekten het dagelijkse leven bedreigen.

1775

De Franse Invloed en Inval

In het laatste kwart van de 18e eeuw winnen de ideeën van de Franse Verlichting overal in Nederland sterk aan invloed.

1800

Verbindingen en Tollen

Vrijwel alle groten en bekende mensen van Europa passeerden Overschie op hun weg van Rotterdam naar Delft.

1900

Forenzen

Na de Eerste Wereldoorlog breidt Overschie zich in rap tempo uit. Niet alleen mensen die werk hadden gevonden in de nieuw gevestigde industrie maar ook veel Rotterdamse forenzen zochten hier huisvesting

1940

Overschie In WO II

Op vrijdag 10 mei 1940 landden Duitse parachutisten als onderdeel van een ‘Blitzkrieg’ aan de noordgrens van Overschie om Den Haag en de vliegvelden daaromheen te veroveren.

1945

Nieuwbouw

Het einde van de oorlog luidde de wederopbouwperiode in. De samenleving en de economie in Nederland moesten weer op orde worden gebracht.

2011

Recente Ontwikkelingen

In 2007 betrokken de eerste bewoners de nieuwe woonwijk die moet verrijzen op de plaats van opgeheven sportterreinen en delen van het park Zestienhoven.

Heden