Wie we zijn

Stichting Museum Overschie bestaat uit een groep bestuursleden en vrijwilligers die actief en zeer betrokken het museumcomplex beheren en exploiteren. Het beheer van het museum is er op gericht het complex van gebouwen en terreinen te behouden voor de komende generaties.

Via het museum willen we het verhaal vertellen van het eeuwenoude Overschie en de cultuurhistorische waarden ervan. De bezoeker wordt in het museum meegenomen in het leven van vroeger, waarbij het accent ligt op Overschie. De collectie bevat vele materialen die teruggrijpen op het leven van vroeger. Waar mogelijk is er een koppeling met Overschie en haar bewoners en bedrijven.

De stichting is financieel zelfstandig en realiseert dit alles zonder structurele subsidies. Alle benodigde middelen voor de exploitatie komen uit bijdragen van een groep betrokken donateurs, uit inkomsten van het museum zelf (toegangsbijdragen, verkopen, horeca-activiteiten), uit eigen initiatieven als uitgaves van boeken, organisatie van evenementen en bijeenkomsten. Voor diverse projecten en evenementen worden gericht projectsubsidies aangevraagd.

Geschiedenis van Museum Overschie

De geschiedenis van Museum Overschie gaat terug tot 1973. Als reactie op de ingrijpende sloopplannen van de gemeente Rotterdam werd toen door een aantal betrokken Overschieënaren de werkgroep/vereniging Oud-Overschie opgericht. De betrokken en actieve leden gingen in verzet tegen de plannen en het lukte de vereniging om o.a. het monumentale Veerhuis te behouden. De vereniging hield zich verder bezig met het organiseren van verschillende evenementen en tentoonstellingen.

In de loop der jaren werden op particulier initiatief van John van den Berg een aantal historische panden in de Overschiese Dorpsstraat aangekocht en grondig gerestaureerd. In deze panden (nummer 136 en 138) werd in januari 1988 Museum Oud-Overschie gestart. De vereniging Oud-Overschie werd omgedoopt in Stichting Museum Oud-Overschie met in het bestuur een aantal van de oorspronkelijke oprichters van Oud-Overschie.

In de naam van de stichting werd de toevoeging ‘De Hoop doet Leven’ toegevoegd. De toevoeging verwees naar een klein snoepwinkeltje ooit gevestigd in de Dorpsstraat met die naam. Het interieur van de snoepwinkel is de basis van het interieur van de museum snoepwinkel in het pand 136 – tevens de hoofdingang aan de Overschiese Dorpsstraat.

In de decennia erna werd het museum in verschillende fases uitgebreid doordat er mogelijkheden waren om het pand Overschiese Dorpsstraat 134 toe te voegen (tevens nog woonhuis) en later de Melkfabriek en het buitengebied daarachter richting Prof. Bolklaan en Overschiese Kerksingel.

Het museum werd op deze manier organisch een uniek complex van historische panden, de tentoonstellings- en ontmoetingsruimte De Melkfabriek en het Buitenmuseum. Een verborgen parel in gebied Overschie waar de bezoeker uren kan ronddwalen en kan genieten van deze unieke combinatie aan de noordrand van Rotterdam.

Lees hier meer over de geschiedenis van het Overschie.