Partners van het museum

Museum Overschie werkt samen met een aantal zeer betrokken partners bij de exploitatie van het museum en of bij de organisatie van evenementen en activiteiten.

dmdesk

Bureau voor strategische marketing en communicatie in Rotterdam en sponsor van Museum Overschie

Wijkraad Overschie – Gemeente Rotterdam

Cultuur Concreet

Lokaal Cultuur Programmeur Overschie

onlineambitie

Een Rotterdams bureau voor digital marketing en partner van Museum Overschie

Zie Overschie

Museum Overschie is deelnemer van Zie Overschie, een initiatief in Overschie voor het organiseren van culturele evenementen

Stichting tot Behoud Molen De Speelman

Stichting Grote Kerk Overschie

Stichting Grote Kerk Overschie
Museum Overschie werkt zo nauw mogelijk samen met Stichting Grote Kerk Overschie t.a.v. programmeren van activiteiten en gezamenlijk organiseren van evenementen en activiteiten.

Natuurlijk in Overschie

Natuurmonumenten

Theater In de Lugt

Overschie in Zicht

Overschie in Zicht: een online community op Facebook, opgezet door Dirk van Noort, waar vele Overschiese inwoners en oud-Overschieënaren betrokken zijn bij het Overschie van heden en van vroeger tijden.

Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland

Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland heeft met een projectsubsidie de nieuwe website van het museum mogelijk gemaakt.