Privacyverklaring Museum Overschie

Via onze website en  webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Museum Overschie acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

Museum Overschie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.museumoverschie.nl. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Als je vragen heeft, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met Museum Overschie.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij je te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over jouw betaling van jouw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres, telefoonnummer, ip-adres, factuuradres, naw-gegevens, geslacht en betalingsgegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot één jaar nadat jouw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Jouw account

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je zich eerst registreren. je moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij jouw betalingsgegevens, e-mailadres, ip-adres, naw-gegevens, factuuradres en telefoonnummer. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft.
Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opniejouw in hoeft te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. je kunt via jouw account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Verstrekken aan derden

Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je zich kunt afmelden. Via jouw account kunt je dit ook doorgeven.

Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Verstrekken aan derden

Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel en website. Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen jouw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over je te weten te komen. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij jouw naw-gegevens, geslacht en e-mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Verstrekken aan derden

Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van je verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf jouw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Daar hebben wij geen controle over. Lees dus altijd ook de privacy-verklaringen van de desbetreffende aanbieder.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kunt je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
je hebt de volgende rechten:

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Auteursrechten

Op veel van ons beeldmateriaal rusten auteursrechten. Dit houdt in dat er zonder toestemming van de rechthebbende niet gepubliceerd mag worden. In de meeste gevallen ligt het auteursrecht bij de maker of de erfgenamen van de maker. De rechten vervallen zeventig jaar na de dood van de maker. In de Beeldbank via deze webstek zijn alleen afbeeldingen te bekijken die, voor zover ons bekend, openbaar gemaakt mogen worden.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heeft je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Museum Overschie
Overschiese Dorpsstraat 136-138
3043 CV  Rotterdam
Tel. 010-415 88 64
Info@museumoverschie.nl