Word donateur van het museum

Een bijdrage als donateur helpt het bestuur en vrijwilligers bij het in standhouden en exploiteren van het museum. Uw bijdrage is een bijdrage aan het behoud van het erfgoed van Overschie. Stichting Museum Overschie heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling); uw donatie is daardoor aftrekbaar van de belasting.

Jaarlijkse bijdrage

De jaarlijkse minimale bijdrage voor donateurs bedraagt € 20,00 per jaar; uiteraard zijn hogere donaties welkom. Ook incidentele, eventueel anonieme giften zijn welkom. U kunt deze bijdrage storten op IBAN rekening NL74 INGB 0003 2202 52 t.n.v. penningmeester Museum Overschie te Rotterdam.

Voordelen voor de donateur

Donateur worden

 

Word vrijwilliger

Wilt u het museum (ook) fysiek ondersteunen, meld je dan in als vrijwilliger.

De stichting Museum Overschie ontvangt geen structurele subsidies voor de exploitatie. Financieel drijft de stichting op donaties van donateurs, incidentele schenkingen van specifieke giften en nalatenschappen, opbrengsten uit het gebruik van de ruimtes en uit de inkomsten van verkopen via de webshop en in het museum zelf (horeca-inkomsten, snoepwaren, boeken en andere producten).

Subsidies ontvangt het museum alleen gericht voor specifieke vastgoedprojecten als onderhoud, renovatie en nieuwbouw of voor cultuurhistorische projecten als onderzoeken, uitgaven van boeken of sociaal-culturele projecten en evenementen.

Het vastgoed van het museumcomplex is eigendom van de stichting. De weilanden van het Buitenmuseum worden gehuurd van Gemeente Rotterdam.