900

Begin van onze jaartelling

Om een idee te krijgen van hoe Overschie er aan het begin van onze jaartelling uitzag, kunnen we het huidige Overschie het beste maar even helemaal vergeten.

Een compleet ander landschap

Aan het begin van onze jaartelling zag Overschie er anders uit. Dat is logisch. Er woonden in dit gebied wel al mensen, maar er is niets meer dat daaraan herinnert. Er waren nog geen stenen gebouwen of huizen, geen dijken, geen sluizen, geen polders en geen wegen. De herkenningspunten in het landschap van nu waren er toen niet.

Op de grens van het grote Hollandsche Veengebied

Het gebied waar nu Overschie ligt, liep in de loop de eeuwen regelmatig onder water. Pas na het aanleggen van dijken en polders bleef ons woongebied droog. Maar als je de sluizen bij de parkhaven openzet, loopt Overschie in een mum van tijd weer onder water. Overschie is uiteindelijk gebouwd op de grens van het grote Hollandsche Veengebied en een jonger zeekleigebied. Bij de dorpskern ligt een dikke kleirug van wel 4,5 meter dik op het veen.

Archeologisch onderzoek

Bij de aanleg van de Randstadrail werden ten westen van het Centraal Station – ongeveer op de oude gemeentegrens tussen Rotterdam en Overschie – heel oude bewoningssporen aangetroffen. Hierdoor weten we dat er ongeveer 8000 jaar geleden al mensen in Overschie woonden. In 2002 / 2003 gaf archeologisch onderzoek in de Noord-Kethelpolder (Kandelaarweg) een mooi beeld over de vroegere bewoning. Er werd een onder andere een boerderij uit de Romeinse Tijd opgegraven.

Meer weten