1300

Kastelen In Overschie

Uit erkentelijkheid voor verrichte werkzaamheden kregen diverse families het recht om een verdedigbare woning op te richten.

In ruil voor het verrichten van werkzaamheden, zoals ontginningen of het bouwen en exploiteren van een (grafelijke) hoeve, kregen verschillende families het recht om in Overschie een stenen, verdedigbare woning op te richten. Vanaf de 13e eeuw ontstaan hierdoor in heel Overschie kastelen en buitenhuizen:

Van geen van deze zes Overschiese kastelen is nu nog iets zichtbaar.

Voor straf gesloopt

Sommige kastelen zijn al weer na vrij korte tijd bij wijze van straf gesloopt omdat hun adellijke bezitters in de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten voor de partij van de verliezers, de Hoeken, hadden gekozen. Dit is één van de redenen dat de rol van de adel in deze contreien al weer vroeg is uitgespeeld.

Twee bekende kastelen

Aan de grenzen van Overschie lagen bij Schiedam Huis te Riviere, nu bekend als de ‘Ruïne van Mathenesse’. Even voorbij de Bovendijk, net in Berkel en Rodenrijs, lag kasteel De Tempel.

Meer weten