1400

Hoekse en Kabeljauwse twisten

Vanaf ongeveer 1350 woedde in Holland een ‘burgeroorlog’ die je ook zou kunnen omschrijven als een twist tussen groepen binnen de toenmalige elite, de edelen.

Vanaf ongeveer 1350 woedde in Holland een ‘burgeroorlog’ die je ook zou kunnen omschrijven als een twist tussen groepen binnen de toenmalige elite, de edelen. Zoals vaak werden ook deze twisten over de ruggen van de gewone boeren en burgers uitgevochten. En dat bijna 150 jaar lang. De aanhang van de beide partijen, de Hoeken en de Kabeljauwen liep dwars door de gelederen van de adel en de steden heen. Soms ging men ook over van de ene partij op de andere.

De houding van de adel tegenover de opkomende steden en de positie van de graven van Holland maar ook regionale meningsverschillen waren de belangrijkste redenen voor de partijvorming. Vooral in de laatste periode – de Jonker Fransenoorlog – aan het einde van de 15e eeuw heeft Overschie van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten veel te lijden gehad. Het werd in 1489 nagenoeg verwoest. Op 6 maart 1489 vond ter hoogte van de Hoornweg een heuse veldslag plaats tussen ridders en soldaten van het toen Hoekse Rotterdam en het Kabeljauwse Delft.

Meer weten