1200

Ouderschie

Aan de monding van de Schie ontstaat een nieuwe nederzetting: Nieuweschie. Deze nederzetting groeit al snel groter dan Ouderschie.

Nieuweschie en Ouderschie

In het laatste kwart de 12e eeuw legden zowel de graaf van Holland als de Abdij van Egmond veel dijken aan. Deze werkzaamheden vonden plaats van noord naar zuid. Dus in de richting van de Merwe, de latere Nieuwe Maas. Hierdoor ontstond aan de Schiemond een nieuwe nederzetting: Nieuwerschie.

Afsplitsing

De bisschop van Utrecht geeft in 1262 het recht uit om hier een nieuwe kerk te stichten als afsplitsing van de parochie en kerk van Schie. Vanaf dat moment heet Schie Ouderschie. Nieuwerschie wordt later omgedoopt tot Schiedam. En samen met de groter wordende plaatsen Delft en Rotterdam overvleugelt Nieuweschie al snel de oude nederzetting Schie. In zowel omvang als betekenis.

Het Hof te Schie

Als overblijfsel van het oude belang van Ouderschie bleef lange tijd het hof van Schieland in Ouderschie gevestigd. De voorzitter van die rechtbank, de baljuw, had hier zijn zetel. Pas na 1475 wordt het Hof te Schie naar Rotterdam verplaatst.

Meer weten