1945

Nieuwbouw

Het einde van de oorlog luidde de wederopbouwperiode in. De samenleving en de economie in Nederland moesten weer op orde worden gebracht.

Het einde van de oorlog luidde de wederopbouwperiode in. De samenleving en de economie in Nederland moesten weer op orde worden gebracht Door de verwoestingen tijdens de oorlog bestond er in Rotterdam grote woningnood. Vanaf 1946 ontwerpt de stedenbouwkundige Lotte Stam – Beese bij de dienst van Stadsontwikkeling van Rotterdam een plan voor een grote stadsuitbreiding in Overschie dat ten dele voortbouwt op al bestaande plannen: Kleinpolder. Het wordt een plan met veel hoogbouw, zich spiegelend in het water en met groene open ruimte. De werkende mens moet zich hier in rust kunnen ontspannen .

Het probleem van de tweedeling van Overschie door Rijksweg 13 probeert Lotte Stam op te lossen door er aan weerszijden een park omheen te projecteren. Van dit park is alleen het deel aan de westzijde gerealiseerd. Slechts een deel van haar plannen gaat door. Uiteindelijk ontstaat vanaf 1952 de dichtbevolkte wijk Overschie. Het omvat dan een zevental flats aan de Delfshavense Schie en een groot aantal blokken woningen met portiekflatjes Het maximum aantal inwoners beliep op het hoogtepunt in 1960 ruim 35.000 , een heel verschil met de ongeveer 19.000 van heden en de meer dan 11.000 bij de annexatie in 1941.

Bij de uitbreiding werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van systeembouw (het gebruik van kant en klare elementen, op deze schaal iets nieuws van na de oorlog) en er is een verscheidenheid aan dergelijke systemen gebruikt. Alleen de blokken aan de Oost Sidelinge vertonen nog in hoofdzaak uitwendig het oorspronkelijke ontwerp. In de wederopbouwplannen komt de oude dorpskern van Overschie niet meer voor. De oude bebouwing wordt grotendeels rijp geacht voor de sloper. Daarmee wordt geleidelijk aan een begin gemaakt, culminerend in de sloop van de historische bebouwing nabij de Lage Brug, eind jaren ’60 en begin jaren ’70. In de centrale winkelstraten langs de Burgemeester Baumannlaan,de daaraan grenzende straten en de Abtsweg werden de nieuwe winkels geprojecteerd.

Onder de openbare gebouwen uit de naoorlogse periode dragen de meeste een particulier karakter. Het zijn kerkgebouwen (N.H. Adventkerk aan de Abtsweg, de Gereformeerde Maranathakerk aan de Burgemeester Josselin de Jonglaan en de R.K. parochiekerk van O.L.V. van Altijddurende Bijstand aan de Burgemeester Baumannlaan), een particuliere bioscoop (Musica aan De Lugt, later gemeentelijk wijktheater) en een reeks van scholen, zowel in Kleinpolder Oost als West.

Meer weten