1000

Ontstaan Dorp ‘Schie’

De eerste schriftelijke bronnen waarin de naam ‘Schie’ voorkomt, dateren uit de 11e eeuw.

De kapel te Schie

In de 11e eeuw wordt de naam ‘Schie’ voor het eerst vermeld in schriftelijke bronnen. Het zijn kerkelijke stukken die de naam Schie voor het eerst noemen. Eerst in een register van de Abdij van Echternach uit circa 1030. Later in stukken van de machtige abdij van Egmond. Daarin vermeldden ze de kapel (kerk) te Schie als dochter van de kerk van Vlaardingen.

Toenemend belang

Het toenemende belang van het dorp en de parochie van Schie valt af te leiden uit het feit dat de beide abdijen het met elkaar aan de stok krijgen. Dit ging over het recht om in Schie de pastoor te mogen benoemen en belasting te heffen. Pas in 1156 kwam er een schikking tussen beide abdijen.

De oude kerk

In 1899 ging de oude kerk van Overschie door brand als gevolg van blikseminslag verloren. Deze kerk bevatte nog een aantal resten van de kerk die hier in de 12e eeuw stond. In de tuin van de Grote Kerk vind je nog steeds stukken vulkanische tufsteen die van deze oude kerk afkomstig zijn. De afmetingen van de kerkzaal uit die tijd waren 8 x 24 vierkante meter. Dit zegt iets over de omvang van het toen bestaande dorp.

Meer weten