Beschikbare informatie over deze foto

De nieuwe molen De Speelman, mejuffrouw Krijgsman houdt een redevoering. De molen is in gebruik genomen in 1972.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Nieuwe molen De Speelman
Locatie Overschiese Kleiweg
Jaar 1972
Personen Mej. S.M. Krijgsman
Collectie ID 10988D