Beschikbare informatie over deze foto

De ouden van dagen van Overschie tijdens een uitstapje naar Avifauna.
Dames en heren drinken koffie - links mevrouw Van der Wilk en mevrouw Monster - rechts de heer Dessens (koster R.K. kerk) en Chris de Jong (slager).

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Reisje Avifauna
Personen mevrouw Van der Wilk mevrouw Monster de heer Dessens Chris de Jong
Collectie ID 15291