Beschikbare informatie over deze foto

Delftweg 129, De Heeren Van Overschie.


Er is ook een krantenartikel aanwezig.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel De Heeren Van Overschie
Locatie Delftweg buiten dorp
Personen v.l.n.r.
Leo Wimmers (Kewi Boten)
Koert de Winter (Q-H Max)
Gerrit Rothgans (Bewaking)
Karel van Son (Hoogwerker Verhuur).
Collectie ID 21165