Beschikbare informatie over deze foto

Zuster Catharina een jaar of wat later in de tuin van de Magdalena Stichting, met zwarte kleding en nog een witte sluier, hetgeen er waarschijnlijk op duidt, dat zij toen haar tijdelijke gelofte had afgelegd.
Er is een uitgebreide documentatie van de Magdalena Stichting aanwezig in Map 13C

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Zuster Cathatina
Locatie Postlaan, Pieter
Jaar ± 1946 - 1947
Personen Zuster Cathatina
Collectie ID 20509