Beschikbare informatie over deze foto

Zondagsschool te Overschie in 1952 bij het 50 jarig bestaan.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Zondagsschool te Overschie
Locatie Schoolstraat (thans Rodenburgstraat)
Jaar 1952
Personen v.l.n.r. 1e rij zittend:
Mej. Hansum
mevr. Speelman-den Hertog
ds. van Reken
mevr. Jongste
dhr. Varossieau (met ere medaille)
ds. van der Hooft
mej. van der Tholen
dhr. A. Speelman
mev. Speelman-van Vliet.

v.l.n.r. 2e rij staande:
Karel Lemcke
Geert Ouwendijk
Jannie Poot
Henk Ritskes
Sjaan van der Horst - de Penning
Nel van der Kooij
Rina Bijl
Tini Bosma
mevr. de Kruis (hoofd Koningin Wilhelminaschool)
Elisabeth (Bets de Kruijf)
dhr. Pieter Bouman
dhr. Jaarsveld
dhr. van der Matten (onderwijzer Finse School)
Elly Veenendaal

v.l.n.r. 3e rij staande:
(Huibertje) Jopie Brandhorst
Hennie Crezee
dhr. Ardon
Nel Huisson
Hennie Bijl
Bep Arends
Daaf de Goede en echtgenote
Riet Scholte
Wim van Mourik
Truus van der Linden
Hessel Bosma
Marie Dunkhorst
Mien van der Marel
Greet van der Marel
Collectie ID 14540