Beschikbare informatie over deze foto

De speelplaats van de voormalige openbare school aan de Delftweg. De leegstaande werd op een initiatief van uit de burgerij van Schiewijk in oktober 1972 beschikbaar gesteld voor de opvang van een groep jongeren die door hun hanggedrag op en rond het Oranjeplein veel overlast veroorzaakte. Jaap Koekoek, wijkagent de Bruin, Piet Snaathorst en nog vele anderen zette zich in voor een eigen Sociëteit voor de jeugd van Schiewijk. Sociëteit
't Pleintje.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Sociëteit 't Pleintje
Locatie Delftweg binnen dorp
Collectie ID 15072B