Beschikbare informatie over deze foto

Burgemeester Bosstraat met links de sloop van de Gemeente woningen.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Sloop Gem. woningen.
Locatie Bosstraat, Burg.
Collectie ID 20458