Beschikbare informatie over deze foto

Renovatie van de beschoeiing van de Berkelse Zweth, genomen vanaf Rijksweg 13.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Renovatie beschoeiing
Locatie Berkelse Zweth
Jaar 2005
Collectie ID 17189