Beschikbare informatie over deze foto

De ouden van dagen van Overschie tijdens een uitstapje naar Avifauna.
Dames en heren drinken koffie - links Piet Aartse en zijn vrouw - rechts midden van de tafel Jan Huiskes.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Reisje Avifauna
Personen Piet Aartse mevrouw Aartse-Merbis Jan Huiskes
Collectie ID 15290