Beschikbare informatie over deze foto

Het opheffen van de Wijkraad voor Overschie in 1981.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Opheffen Wijkraad
Locatie Overschiese Dorpsstraat
Jaar 1981
Personen zittend v.l.n.r.:
P. Snaathorst
Alie Brinkbaumer - Boos
Marjan Hagenaars - Prikken
Paul Smeele
Jacques van der Have
Peter Lagerwaard

staand v.l.n.r.:
Ton van Iperen
mevr. Tine Entingh - La Housse
John van den Berg
Dick Liefhebber
Piet van der Gaag
Herman van den Muijsenberg
Jaap Goes
Robbert Karstel
?
Collectie ID 15689