Beschikbare informatie over deze foto

Luchtfoto omgeving Plassingel Burgemeester Bosstraat. Op de achtergrond de Skyline van Rotterdam.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Omgeving Plassingel
Locatie Plassingel
Jaar 1996
Collectie ID 21420