Beschikbare informatie over deze foto

De oliemolen Marie Cornelis gezien vanaf de Delftweg richting Overschie - molen van de firma Speelman, met olieslagerij en de woningen van het personeel. Op de achtergrond zien we het kleine torentje van de rooms - katholieke kerk Sint Petrus' Banden en de toren van de Grote Kerk. Voor de wal ligt een Westlander en in het midden van de Schie vaart het Delftse Bootje.
Marie Cornelis:
Pieter Speelman uit Pernis had in 1860 reeds de korenmolen De Hoop gekocht aan de Delftweg. Toen de iets zuidelijker staande molen van de polder Zestienhoven overbodig was geworden kocht hij deze molen voor zijn zoon Arie Speelman (1837-1915). De molen werd verplaatst naar het eigen terrein van Speelman en omgebouwd tot grote oliemolen. Deze molen kreeg de naam Marie Cornelis, naar de in 1872 geboren zoon van Arie Speelman, die ook de eerste steen ervoor legde. In 1922 werd de molen tot op enkele meters boven de balie gesloopt, maar bleef wel dienst doen als oliefabriek. Op 23 oktober 1949 ging het laatste gedeelte van de molen verloren bij een grote brand.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Oliemolen op Delftweg
Locatie Delftweg buiten dorp
Jaar ± 1930
Collectie ID 10877