Beschikbare informatie over deze foto

Nieuwe molen De Speelman, heildronk op de legging van de gevelsteen van De Speelman.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Nieuwe molen De Speelman
Locatie Overschiese Kleiweg
Jaar 1971
Personen Mevrouw Krijgsman
Collectie ID 10971