Nieuwe molen De Speelman - eerste steen

Bestel reproductie Meer informatie?

Beschikbare informatie over deze foto

Nieuwe molen De Speelman, mejuffrouw S.M. Krijgsman bedankt de heer De Koning van Hollandse Molen.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Nieuwe molen De Speelman - eerste steen
Locatie Overschiese Kleiweg
Jaar 1971
Personen Mevrouw Krijgsman
De heer De Koning
Collectie ID 10967