Nieuwe molen De Speelman - eerste steen

Bestel reproductie Meer informatie?

Beschikbare informatie over deze foto

Nieuwe molen De Speelman, mejuffrouw Krijgsman bij het metselen van de gevelsteen op 11 juni 1971, in gebruik genomen in het najaar 1972.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Nieuwe molen De Speelman - eerste steen
Locatie Overschiese Kleiweg
Jaar 1971
Personen Mevrouw Krijgsman
Collectie ID 10964