Beschikbare informatie over deze foto

De nieuwe molen De Speelman, portretfoto van Mejuffrouw S.M. Krijgsman.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Nieuwe molen De Speelman
Jaar 1970
Personen Mej. S.M. Krijgsman
Collectie ID 10990