Beschikbare informatie over deze foto

De nieuwe molen De Speelman, Mejuffrouw S.M. Krijgsman houdt een openingswoord vanaf de omloop van de molen op 30 september 1972.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Nieuwe molen De Speelman
Locatie Overschiese Kleiweg
Jaar 1972
Personen Mevrouw Krijgsman
Collectie ID 10983