Beschikbare informatie over deze foto

De replica's van de beeldengroep uit de voortuin van landgoed De Tempel aan de Delftweg.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Lot en zijn dochters
Locatie Delftweg
Jaar 1997
Collectie ID 15841