Beschikbare informatie over deze foto

Medewerkers van de buurtwinkel BOOS aan de Van Noortwijckstraat 46 Arno van Buren vice-voorzitter, Cor Sweeris penningmeester, Jan Witteberg bestuurslid, Ellen Koning -Gebraad voorzitter.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Leden buurtwinkel BOOS
Locatie Noortwijckstraat, van
Jaar 1996
Personen achterste rij v.l.n.r.:
Arno van Buren
Wil v.d. Herik
Ria Smit
Netty Voorspuy
Tiny Huisman-Langbroek
Cor Sweeris
Jan Witteberg

voorste rij v.l.n.r.:
Els de Bruin
Leny van Buren
Ellen Koning-Gebraad
Collectie ID 11160