Beschikbare informatie over deze foto

Excursie Landgoed De Tempel aan de Delftweg Met o.a. Dick Noppe (Deelgemeente),
Ech van (Secretaris Gem. Rotterdam). Mirjam Peters (Deelgemeente), Joke Olsthoorn (Secretarie Deelgemeente), John Engelen, en Philip Stolk.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Landgoed De Tempel
Locatie Delftweg
Jaar ± 2000 - 2015
Personen o.a.
Dick Noppe
Ech van
Mirjam Peters
Joke Olsthoorn
John Engelen
Philip StolkCollectie ID 21241