Beschikbare informatie over deze foto

Toneelvereniging Inter Amicos, opgericht 18 mei 1954.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Inter Amicos
Jaar 1954
Personen Staande: 1e 2e Tinie Crielaard 3e Aad de Hoog 4e Richard Klijnsmit 5e 6e
7e Wil Liefhebber
zittend midden:
1e
2e Ruud Sluijter
3e
4e Doede Dijkstra, politie agent
zittend voorgrond: 1e Anneke van Duivenbode 2e Dick Liefhebber 3e Jeanne Pijpers
Collectie ID 19082B