Beschikbare informatie over deze foto

De hoofdingang voormalige Magdalena Stichting, op de voordeur staat, Dit pand wordt beheerd door Be - Zet.

Er is een uitgebreide documentatie van de Magdalena Stichting aanwezig in Map 13C

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Hoofdingang Magdalena St.
Locatie Postlaan, Pieter
Jaar 2015
Collectie ID 20532