Beschikbare informatie over deze foto

Het Magdalena Gesticht - Een van de zusters bij de Duitse orde Sint Josesstift in Trier.
De zusters van de Magdalena stichting waren van deze Duitse orde. In het begin waren het er drie, later groeide dit uit tot twintig zusters. Enkele namen van oversten en directrices zijn:
zuster Hieronyma Weinforth, zuster Maria Anna Freiin van Loë, zuster Roswitha Dingeldein.
Er is een uitgebreide documentatie van de Magdalena Stichting aanwezig in Map 13C

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Het Magdalena gesticht
Locatie Postlaan, Pieter
Jaar 1986
Personen Zuster Gemma
Collectie ID 15070