Beschikbare informatie over deze foto

Herstelwerkzaamheden aan de Zestienhovensekade - zgn. Schuifhuizen. Artikel uit krant "Bewoners uit huis door opschuiven dijk". De bewoners van zeven woningen onderaan de dijk van de Zestienhovensekade in Rotterdam moeten zo snel mogelijk hun huizen verlaten omdat de panden op instorten staan. Vorig jaar zomer werd vastgesteld dat de woningen bezig waren zich te verplaatsen door het horizontaal verschuiven van de dijk. De gemeentelijke dienst bouw- en woningtoezicht heeft de bewoners gevraagd hun huizen zo spoedig mogelijk te verlaten. De verplaatsing van de dijk kon aanvankelijk worden gestopt door afgraving van grond en vulling met kleikorrels. Deze week is gebleken dat de verplaatsing van de dijk voor de zeven woningen niet is gestopt. De gemeente Rotterdam vreest nu dat bij de huizen de paalfundering aan het bezwijken is en dat instorting van de woningen dreigt. Uit Overschiepost "Schuifhuizen uit de problemen". De Bewonersvereniging van de 35 schuifhuizen aan de Zestienhovensekade hebben er inmiddels bijna hun tweede lustrum opzitten. De bewoners hebben zich in 1985 verenigd en wel op het moment dat door de verschuivende grond van het dijklichaam de heipalen onder de woningen werden weggedrukt. Hierdoor ontstond de dreigende situatie, dat de woningen van hun palen zouden schuiven met alle gevolgen van dien.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Herstelwerkzaamheden
Locatie Zestienhovensekade
Jaar 1985
Collectie ID 16239