Beschikbare informatie over deze foto

Boerderij Zegwaard aan de Bovendijk. Tweespan voor een mechanische grasmaaimachine,
hooien met de paarden. Op de machine zit H. Zegwaard, In de loop van de zomer werd een aantal weidepercelen niet beweid en kon het gras ongestoord hoog en vol groeien om hooi op te leveren als wintervoorraad voor het vee. In juli begonnen de boeren met de hooibouw en werd het gras gemaaid, op het land gedroogd, gekeerd, op oppers gezet, naar de boerderijen vervoerd en opgeslagen in de "hooibargen'. Als het hooi droog op het land stond en er dreigde regen of onweer dan moest iedereen meehelpen, al was het 's avonds laat of in de nacht, het hooi moest droog naar binnen. Al deze werkzaamheden werden oorspronkelijk met paardentractie gedaan, later kwam de tractor die de paarden verdreef en één tractor kon vele functies uitvoeren. Een boer had niet genoeg aan één paard. Zware wagens, ploegen en eggen waren met twee paarden bespannen. Grote boeren hadden soms wel vier tot acht trekpaarden op stal staan, met daarbij nog een paard soms twee voor de koets of Tilbury.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Hooien met paarden
Locatie Bovendijk
Jaar ± 1938
Personen H. Zegwaard
Collectie ID 17104