Beschikbare informatie over deze foto

Detailfoto de gang in de voormalige Magdalena Stichting.


Er is een uitgebreide documentatie van de Magdalena Stichting aanwezig in Map 13C

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Detail gang Magdalena St.
Locatie Postlaan, Pieter
Jaar 2015
Collectie ID 20527