Beschikbare informatie over deze foto

Detailfoto gevel voormalige Magdalena Stichting.


Er is een uitgebreide documentatie van de Magdalena Stichting aanwezig in Map 13C

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Detail foto van de gevel
Locatie Postlaan, Pieter
Jaar 2015
Collectie ID 20525