Beschikbare informatie over deze foto

Detailfoto trapportaal voormalige Magdalena Stichting.


Er is een uitgebreide documentatie van de Magdalena Stichting aanwezig in Map 13C

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Detail foto Trapportaal
Locatie Postlaan, Pieter
Jaar 2015
Collectie ID 20526