Beschikbare informatie over deze foto

Blijdorp Stoomgemaal van James Watt. Het eerste stoomgemaal op het vaste land van Europa (Keezeding - de boeren waren er bang van). Het stoomgemaal werd gebouwd in 1787 in opdracht van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte en heeft bestaan tot 1791 en werd toen alweer buiten bedrijf gesteld en later gesloopt.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Stoomgemaal Blijdorp
Jaar 1787
Collectie ID 17562