Beschikbare informatie over deze foto

De Speelman, mejuffrouw Krijgsman in gesprek met koningin Juliana - naast haar staat Anton Pieck op een bijeenkomst van "De Hollandsche Molen".

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel De Speelman
Locatie Overschiese Dorpsstraat
Jaar 1972
Personen Mej. S.M. Krijgsman
Koningin Juliana
Anton Pieck
Collectie ID 10989B