Beschikbare informatie over deze foto

Christelijke Zangvereniging Asaf. Asaf was een bijbelse figuur ( Eén van de drie koorleiders van het Tabernakel Koor) Wordt ook wel gespeld als Asaph.
Tekst onder krantenfoto:
Op een weiland van landbouwer W. de Kroes aan de Rijweg te Overschie werd op
19 augustus 1908 een festival gehouden voor harmonie-, fanfare en zanggezelschappen. De heer D. v.d. Zwaal (voorgrond, zittend 2de van rechts), uit de Vierambachtsstraat 31b, Rotterdam, zond ons hiervan een foto en hij vertelde erbij, dat de groep, de Chr. Zangver. Koor Asaf uit Overschie, geleid werd door de toen bekende dirigent H.H. Tobé (midden, tweede van links zittend). De vader van de heer Van der Zwaal (midden, derde van links zittend) was secretaris van de vereniging. Geheel links (met stok) voorzitter van de vereniging, de heer F.J. Dun. Voorts herkende hij nog Bram van Eijk (derde van rechts voorgrond). Zie ook 15463

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Chr. Zangvereniging Asaf
Locatie Rotterdamse Rijweg
Jaar 1908
Personen O.A.
W. de Kroes
De heer D. van der Zwaal
De heer van der Zwaal
De heer H.H. Tobé
De heer F.J. Dun
Bram van Eijk
Collectie ID 15463