Beschikbare informatie over deze foto

41. Buurtschap De Zweth.
Buurtschap de Zweth heeft een aantal actieve bewoners. De wat eenvoudige arbeidershuisjes, de meeste uit eind 19e en begin 20e eeuw, zijn vrijwel allemaal verbouwd tot woningen voor mensen die nog kunnen genieten van de ruimte, het uitzicht over de polder, de Delftse Schie, de Berkelse Zweth en de daar nog altijd mooie Delftweg. De rust op "hun" Delftweg moeten ze echter met veel moeite handhaven door maatregelen die het doorgaande verkeer, en zeker het sluipverkeer, zoveel mogelijk weg te houden uit De Zweth.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Buurtschap De Zweth
Locatie Delftweg buiten dorp
Collectie ID 17181