Beschikbare informatie over deze foto

Villa Delftweg 66a (oude nummering), onder de kap
Tekst van Jan (J.R.B.) Zeeuw, Hamburg 18 maart 2001:
De boerderij, die tot haar afbraak in 1930 bekend stond als Delftweg 66 (oude nummering), werd door mijn overgrootvader Paulus Zeeuw Pzn (1841-1924) in 1891 gekocht voor zijn zoon Jan Zeeuw Pzn. Verkoper was Bernardus Calissendorf (1831-1898), die ook mijn overgrootvader is. Deze boerderij stond waar nu het ingangshek is van het buiten Nieuw Rhodenrijs (Delftweg 166, nieuwe nummering).
Mijn grootvader Jan Zeeuw Pzn (1866-1921) huwde in 1892 Bernardina Marcella Calissendorf (1867-1962), de jongste dochter van Bernardus Calissendorf. Daarmee keerde ze terug op de boerderij waar ze was opgegroeid, maar nu als boerin. Na het overlijden van mijn grootvader in 1921 dreef mijn grootmoeder de boerderij nog enige jaren samen met mijn vader Bernardus Zeeuw (1899-1988). Aangezien deze zich niet tot het boerenbedrijf aangetrokken voelde, besloot mijn grootmoeder de boerderij te verhuren. Ze bouwde voor zichzelf en haar kinderen in 1925 de villa Delftweg 66a (oude nummering).
Deze villa stond pal naast de boerderij. Aan de andere kant stond een gebouw dat toentertijd bekend was als "De drie huisjes", omdat het drie afzonderlijke arbeidershuisjes bevatte. Het werd in het midden van de vorige eeuw tot één huis omgebouwd, maar bleef uiterlijk onveranderd. Het wordt nu bewoond door de familie Van Luijn (Delftweg 172, nieuwe nummering).
In 1930 verkocht mijn grootmoeder de boerderij en de villa ernaast, samen met een paar hectaren land, aan de heer Van Hoboken. Deze liet alles afbreken en bouwde hier zijn buiten Nieuw Rodenrijs.
De gesloopte villa, die slechts zes jaren oud was, werd elders weer opgebouwd. Van de boerderij bleef alleen de schouw bewaard, die in het nieuwe buiten werd ingebouwd. Van Hoboken spaarde ook de oude bomen, die om de boerderij stonden.
Mijn grootmoeder bouwde een nieuwe villa. Deze bestaat nog steeds als Delftweg 128 (nieuwe nummering). Ze staat links van het Leeuwenhof tussen de volkstuinen en de Doenkade.
Bovenstaande foto's zijn allemaal gemaakt door mijn oom Jan Zeeuw Jzn (1906-1984), notaris. Hij was al op jonge leeftijd een begaafde fotograaf.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Villa in aanbouw
Locatie Delftweg buiten dorp
Jaar 1925
Collectie ID 17273