Beschikbare informatie over deze foto

Juffrouw Ada met een aantal schoolkinderen van de Regenboogschool in het schoolklasje de de zolder van Museum Overschie.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Bezoek Regenboogschool
Locatie Overschiese Dorpsstraat
Jaar 2016
Collectie ID 19771