Beschikbare informatie over deze foto

Afscheid mejuffrouw S.M. Krijgsman, de heer Vleesenbeek biedt het groot volkomen molenboek aan.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Afscheid mej Krijgsman
Locatie Overschiese Dorpsstraat
Jaar 1970
Personen Mej. S.M. Krijgsman
Dhr. Vleesenbeek
Collectie ID 10993