Beschikbare informatie over deze foto

Afscheid mejuffrouw S.M. Krijgsman, de heer P. Bouman schud haar de hand.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Afscheid mej Krijgsman
Locatie Overschiese Dorpsstraat
Jaar 1970
Personen Mej. S.M. Krijgsman
Dhr. P. Bouwman
Collectie ID 10992