Beschikbare informatie over deze foto

1050 jarig bestaan Overschie. Koets met A.G. van Iperen (wijkraadsvoorzitter) en echtgenote. Wijkagent H. Reedijk. G. Vleesenbeek, secretaris wijkraad.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel 1050 jarig bestaan
Locatie Overschiese Dorpsstraat
Jaar 1979
Personen o.a. v.l.n.r.
Henk Reedijk (Wijk Agent)
Jan Vleesenbeek.
John van den Berg.
Mevr. van Iperen.
Ton van Iperen.
Collectie ID 14672A