Dorpsherstel

Op deze pagina vindt u meer informatie over de stichting Dorpsherstel Overschie.

Dorpsherstel Overschie

Het doel van de stichting Dorpsherstel Overschie is het bevorderen van de monumentenzorg in de Deelgemeente Overschie. En het daardoor opknappen van de historische dorpskern en de waardevolle bebouwingslinten die daarvandaan in het noorden naar Delft, in het oosten naar Hillegersberg, in het zuiden naar Rotterdam en in het westen naar Schiedam leiden.

Doelen verwezenlijken

Dit doen we door het ondersteunen van particuliere activiteiten op dit gebied en het voeren van acties tegen aantasting van het dorpsbeeld. Ook ondersteunt de stichting de aankoop en het herstel van – kleinere – monumentale objecten die niet rendabel te exploiteren te zijn.

Andere activiteiten

Ook andere activiteiten zoals het organiseren van tentoonstellingen, het uitgeven van brochures, literatuur en dergelijke kunnen tot het gewenste doel leiden. Hoewel de statuten van de stichting dat wel mogelijk maken heeft de stichting in haar beleidsplan vastgelegd dat zij zelf geen onroerend goed wil bezitten.

Statuten en beleid

Monumenten

Jaarverslagen en Balans

Bestuursleden

Bestuursleden van de Stichting Dorpsherstel te Overschie zijn per 1 januari 2016:

Contact en aanvragen

Het secretariaat van de stichting is gevestigd:

Overschiese Dorpsstraat 134
3043 CV Rotterdam
Telefoon: 010-2290779
E-mail: bergjmj@planet.nl
KvK-inschrijving: 41129422

Verzoeken om financiƫle bijdragen kunnen alleen schriftelijk aan het secretariaat van de stichting worden gericht. In dergelijke verzoeken dient de aanvrager, hetzij een natuurlijke of een rechtspersoon, duidelijk aan te geven: