1 november 2023

Geschiedenis Oost-Abtspolder

Ed Visser beschrijft de geschiedenis door de eeuwen heen, met op
26 november 2023 de presentatie van zijn rijk geïllustreerde boek

De Oost-Abtspolder vroeger en nu: een wereld van verschil

Zo ziet de Oost-Abtspolder er nu uit: een groot bedrijventerrein, een eiland tegenover Overschie-Dorp en in het noorden een golfterrein in aanleg. Dat was niet altijd zo: deze polder zag er vroeger heel anders uit. Maar ook vroeger vonden hier veel veranderingen plaats. Ed Visser schreef er een boek over Geschiedenis van de Oost-Abtspolder. Hieronder een korte samenvatting.

Van weide tot plas en terug

Tot de 18e eeuw was de Oost-Abtspolder een weidegebied zoals elders in Midden Delfland. De Oost-Abtsmolen maalde het overtollige water vanuit de polder in de Schie. Dat zorgde ervoor dat de grond inklonk, oftewel in elkaar gedrukt werd. Het land zakte wel twee meter. Vanaf 1750 gingen mensen hier turf winnen tot drie meter diep. Zo ontstond er een grote waterplas. Die waterplas is eind 19e eeuw drooggemaakt en weer in cultuur gebracht. De cirkel was rond: er was weer landbouw in de polder.

Havenslib

In de 20e eeuw veranderde de Oost-Abtspolder weer: de gemeente Rotterdam had een plek nodig om havenslib te storen. De Oost-Abtspolder vond men daarvoor een mooie plek. Hier lag immers een vijf meter diepe ‘badkuip’, en die kon men mooi volstorten met havenslib.

In 1941 kreeg Rotterdam het oostelijke deel van de polder in handen, en Schiedam kreeg de grond langs de Polderwetering en de Schiedamse Schie. Havenslib kwam er pas in de jaren ’70.

Toen is ook de Doenkade aangelegd en begon de bouw van bedrijvenpark Rotterdam-Noordwest. In de noordpunt van de polder kwam verontreinigde grond uit de stadsvernieuwing, daar waar nu wat lage heuvels liggen naast de Schie. Het is de bedoeling dat hier een golfterrein komt.

Bochtafsnijding

In het Schiedamse gebied bleef de bebouwing langs de Polderweg bestaan. Langs de Schiedamse Schie kwamen scheepswerf De Hoop en woonwagenkamp Hof van Cyrene. De fraaie boerderij ’s-Gravenhuize is gesloopt toen de bochtafsnijding in de Schie werd gerealiseerd.

De auteur

Ed Visser is een gepensioneerd stedenbouwkundige en geo-informaticus. Hij was van 1981 tot 1987 beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening bij de deelgemeente Overschie en betrokken bij de ontwikkeling van de Oost-Abtspolder. Na zijn pensioen werkte Ed mee aan de digitalisering van het kadaster van 1832 van de voormalige gemeente Kethel. Zo kreeg hij belangstelling voor de geschiedenis van de Oost-Abtspolder en begon hij met zijn onderzoek.

Nu ligt er een boek, dankzij bijdragen van diverse fondsen. ‘Geschiedenis van de Oost-Abtspolder’ (108 pagina‘s) heeft veel mooie illustraties in kleur. Het is voor € 17,95 te koop bij Museum Overschie. 

De boekpresentatie is op zondag 26 november 2023 om 16.00 uur in de Melkfabriek van Museum Overschie (ingang via Overschiese Kerksingel 1).

Je bent van harte uitgenodigd deze presentatie bij te wonen.